Pigmentlerde Opaklık ve Transparanlık

Pigment seçiminde önemli olan parametrelerden iki tanesi pigmentin ürüne opaklık mı yoksa transparanlık mı vereceğidir. Bir pigmentin opak olması demek, üzerine gelen ışığı geri yansıtması ile alakalalıdır. Bir pigmentin opak olması, onun yüksek ışın kırılma indeksine ve ince tanecik boyutuna sahip olduğu ile ilişkilidir. Tanecik boyutu azaldıkça opaklık artmaktadır. Bilindiği üzere inorganik pigmentler genellikle opak pigmentlerdir. Transparan pigmentelerde ışınlar geri yansıtılmaz, üzerine gelen ışınlardan belli dalga boyundaki ışınlar absorbe edilerek tutulur, bu da ürüne o dalga boyuna ait rengi vermektedir. Diğer tutulmayan dalga boyundaki ışınların ürün içersinden geçmesine izin verilerek, böylelikle aydınlanan ürüne transparan bir özellik verir.

Opak pigmentler daha örtücü şekilde ürünü boyamaktadırlar. Transparan pigmentler ürünün içini gösterdiklerinden dolayı, özellikle kirli hammaddelerin iyi boyanmamasına neden olmaktadır. Araba farı gibi transparan ürünlerde tercih edilmektedir.

Aşağıda soldaki resimde, Opak Kırmızı Pigment ile boyanmış plastik bir ürün resmedilmiştir. Opak pigment üzerine gelen ışınların belli dalga boylarında olan ışınlar absorbe edilir ve kırmızı renge karşılık gelen dalga boyuna sahip ışınlar ise geri yansıtılır, böylelikle ürün kırmızı şekilde gözükmektedir. Mekanik kuvvet sonucu oluşan bozunmayı engellemek mümkün değildir. Çünkü normalde karışık ve düzensiz bir yapıda olan polimerik zincirler, uygulanan kuvvet sonucunda beli bir yönde doğrusal olarak dizilirler. Bu diziliş sonrası yükün devam etmesiyle de kopma gerçekleşmiş olur.

Yukarı