Çevre Politikamız

Faaliyetlerimizde, ulusal ve uluslararası mevzuat ve standartlara uygun kalarak, olumsuz çevresel etkileri kontrol altında tutmayı ve ilgili yasalara tam bağımlı olmayı taahhüt etmekteyiz. Bu kapsamda, çevre kirliliğine neden olabilecek tüm faaliyetlerimiz için kaynağında önlemler almaktayız. Katı ve tehlikeli atıklar konusunda çevremizin korunmasını, Türkiye'nin uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmesini ve çevremizin temiz tutulmasını destekleyerek, bu amaçlar doğrultusunda şirketimiz ilgili kurallara riayet etmektedir.

İş süreçlerimiz sırasında ortaya çıkan atıklar kaynağında ayrıştırılarak geri dönüşüme gönderilmektedir; geri dönüştürülemeyen tehlikeli atıklar ise ilgili yönetmeliklere uygun bir şekilde imha ettirilmektedir. Geçici atık depolama sahaları sayesinde de tehlikeli kimyasalların toprağa, havaya ve yer altı sularına karışması önlenmektedir.

Yukarı