İstikrar Politikamız

COLOREX Firması olarak müşterilerimizden numunesi alınan her ürünün firmaya gelmesi ile başlayan süreç, o gün içerisinde numune kodu verilerek arşivlenir ve o numune üzerinden çalışma yapılarak, % 1 geçmeyen renk sapması ile ürün seri üretime geçilir ve aradan yıllar geçsede her üretilen ürüne lot numarası verilir ve o lotun numunesi saklanır.

Yukarı