Bilgi Güvenliği

Bilgi güvenliği, müşteriler ile yürütülen ortak projelerde elde edilen bilgilerin veya ticari sırların üçüncü bir şahıs veya kurum ile paylaşılmamasını kapsar. Özetle üç temel prensipten oluşur:

  • Gizlilik: Bilginin yetkisiz kişinin eline geçmemesidir.
  • Bütünlük: Bilginin yetkisiz kişiler tarafından değiştirilmemesidir.
  • Erişilebilirlik: Bilginin ilgili veya yetkili kişilerce ulaşılabilir ve kullanılabilir olmasıdır.

Yukarı